Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jazdę na rowerze podczas epidemii.


"Gdy to tylko możliwe, należy rozważyć jazdę na rowerze lub poruszanie się pieszo. Zapewnia to utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych oraz pomaga spełnić minimum dziennej aktywności fizycznej" - radzi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W czasie pandemii rower może dać wytchnienie i być bezpiecznym środkiem transportu. O tym, dlaczego warto wybrać go właśnie teraz, i jak znajduje to odzwierciedlenie w poszczególnych krajach, pisze Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zrzeszające przedstawicieli polskiej branży rowerowej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w ostatnim czasie wskazówki techniczne, w których zauważa: „podczas gdy miasta na całym świecie, aby zapobiegać lub spowalniać rozwój pandemii COVID-19, wprowadzają szeroki zakres środków mający na celu ograniczenie kontaktów fizycznych, wielu ludzi może wciąż mieć konieczność poruszania się po mieście, aby dotrzeć do pracy, zrealizować najważniejsze codzienne potrzeby lub wspierać osoby potrzebujące pomocy”. Dla biegaczy- rower pozostaje idealną formą treningu uzupełniającego.
Dalej czytamy: „gdy to tylko możliwe, należy rozważyć jazdę na rowerze lub poruszanie się pieszo: zapewnia to utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych oraz pomaga spełnić minimum dziennej aktywności fizycznej, co może być trudne w trybie pracy zdalnej oraz przy limitowanym dostępie do sportu i innych aktywności rekreacyjnych”.
Miasta na świecie przekazują swoje ulice pieszym i rowerzystom: pojawiają się nowe tymczasowe pasy dla rowerów. Na przykład, w Berlinie kilka ulic ma nowe szerokie pasy dla rowerów, wytyczone w przestrzeni dotychczas przewidzianej dla pojazdów silnikowych; w Bogocie 100 km zatłoczonych ulic zmieniono w awaryjne pasy rowerowe, wytyczając je przy pomocy słupków; w Budapeszcie władze miejskie zaplanowały całą sieć dróg rowerowych na głównych arteriach miasta. W „europejskiej stolicy” Brukseli, w całym historycznym centrum miasta powstaje strefa z ograniczeniem prędkości do 20 km/h i pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Koncepcja priorytetyzacji w miejskiej sieci komunikacyjnej nabiera więc rozpędu w tych wyjątkowo trudnych czasach epidemii COVID-19. Paryż i Madryt przygotowują długofalową strategię i obecnie analizują, w jaki sposób wspierać rowery jako podstawowy środek transportu po złagodzeniu środków związanych z kwarantanną.
Ekolog Pierre Serne, były wiceprezydent regionu Ile-de-France odpowiedzialny za transport, w jednym z ostatnich artykułów pisze: „w maju możemy zobaczyć całe bulwary czasowo zamknięte dla samochodów na korzyść rowerów”. Sklepy rowerowe są z powrotem otwarte w Austrii od 14 kwietnia, a w Niemczech od 20 kwietnia, podczas gdy w innych krajach, takich jak Dania, Holandia czy Wielka Brytania, warsztaty naprawiające rowery były ostatnio przez cały czas dostępne. CONEBI [Confederation of the European Bicycle Industries,  Konfederacja Europejskiego Przemysłu Rowerowego - red.] i ECF [European Cyclists' Federation, Europejska Federacja Cyklistów - red.] wydały wspólny komunikat prasowy w tym zakresie, dostępny tutaj, wspierany przez Członków Parlamentu Europejskiego i wzywający rządy UE oraz lokalne władze do pełnego wsparcia ruchu rowerowego.
Ponadto, pandemia COVID-19 ma istotne skutki ekonomiczne dla całego przemysłu rowerowego i z tego względu CONEBI pozostaje w ciągłym kontakcie z instytucjami europejskimi, aby wypracować formę natychmiastowej pomocy. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska zapowiedziała kilka programów unijnych, ale muszą być one łatwo dostępne dla firm sektora rowerowego, wolne od nadmiernej biurokracji i powinny umacniać pozycję rowerowego ekosystemu na czele oczekiwanej przez wielu „zielonej rewolucji”.

Publikowanie komentarza

0 Komentarze