W Twardogórze odbędą się zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.

Jutro t.j w środę 12 sierpnia w Twardogórze odbędą się zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.


Regulamin: 

1. Cel:
- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
- rozwijanie umiejętności lekkoatletycznych
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- zachęcanie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci,
- wyrównanie szans dzieci do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

2. Organizator:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

3. Współorganizator:
- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Echo

4. Termin i miejsce:
- zawody odbędą się dnia 12.08.2020 r. o godzinie 17.00 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze

5. Kategorie i warunki uczestnictwa:
-Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić i podpisać dołączone do niego zgłoszenie – oświadczenie/ zgody rodziców na udział w zwodach (zał. Nr 1).
-W ramach zawodów prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych i rodzinnych.
-Dziewczęta i chłopcy w wieku od (1-8 klasy podstawowej) oraz ich rodzice lub opiekunowie.

6. Konkurencje:
Dla dzieci:
- 60 m,
- 300 m,
- 600 m,
- skok w dal,
- rzut Vortexem (przyrząd w kształcie granatu),
Dla rodziców – opiekunów:
- kula (3 kg – K, 5 kg – M)
- oszczep (500g – K, 700g – M)
Wszyscy małoletni uczestnicy będą mogli spróbować skoku o tyczce w specjalnie przygotowanych i bezpiecznych warunkach. Każdy zawodnik startuje w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach (konkurencja biegowa oraz techniczna).

7. Zgłoszenia:
- zgłoszenia należy dokonywać pod nr tel. 609 162 688 do 12.08.2020 do godziny 15.30

8. Nagrody:
- dla każdego uczestnika przewidziane są upominki, a dla 3-ch najlepszych rodzin statuetki. Każdy uczestnik otrzyma bon na posiłek regeneracyjny z grilla.

9. Postanowienia końcowe:
- wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczenia stadionu,
- zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos, wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach,
- zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

źródło: mojaolesnica.pl

Publikowanie komentarza

0 Komentarze